หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.nakhonchumlocal.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี // วิสัยทัศน์ อบต.นครชุมน์ "การพัฒนาก้าวไกล มีรายได้สูง ชุมชนเข้มเข็ง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กิจกรรม Big Cleaning Day คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง โครงการหมอครอบครัว เพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง หมู่ที่ 7 โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บริเวณพื้นที่ ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 8
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยติดเตียง ตามบ้านเรือน ในพื้นที่ตำบลนครชุมน์ นำรถจักรยานและทุนการศึกษา ไปมอบให้กับน้องๆ นักเรียน 4 แห่ง ร่วมลงนาม แสดงความอาลัย และถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

»» อ่านต่อ

»» อ่านต่อ

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

การลดขั้นตอน

สถานที่สำคัญประจำตำบล

สินค้าท้องถิ่นตำบล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ หมู่ที่ 8 ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์. 0-3230-1058 โทรสาร.0-3230-1058 ต่อ 11
Copyrights © 2016 www.nakhonchumlocal.go.th All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ jetthailand28@gmail.com)