หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 สำนักงานปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


 กองสวัสดิการสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2559-2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

พ.ศ.2561 - 2564

พ.ศ.2561 - 2564 (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2559 - 2561 (เพิ่มเติม)

พ.ศ.2560 - 2562

ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2561 (แก้ไขครั้งที่ 1)
พ.ศ.2560
รายงานติดตามประเมิน
ผลแผนพัฒนา
พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินการ
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
สินค้าท้องถิ่น ตำบลนครชุมน์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลนครชุมน์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559
อ่านต่อ »
แนะนำเรื่องที่น่าสนใจ
สวนผึ้งออร์คิด
The Resort Water Park
ตลาดจูงมือ
พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์
คู่มือสำหรับประชาชน สถ. คู่มือสำหรับประชาชน สถ. คู่มือสำหรับประชาชน สถ. คู่มือสำหรับประชาชน สถ.
สวนผึ้งออร์คิด (อ.สวนผึ้ง) สถานที่
ท่องเที่ยวที่สามารถเข้าชม ดอก
กล้วยไม้ ในโรงปลูกแบบใกล้ชิด กล้วยไม้ หลาก หลายสกุลสีสัน...
มหัศจรรย์สวนน้ำกลางหุบเขา ในอำเภอ สวนผึ้ง แห่งแรกและ แห่งเดียวในราชบุรี โอบล้อมด้วย ทิวเขาบรรยากาศสวยงาม ตลาดจูงมือ ตลาดยามเย็นค่ำคืน
ของสวนผึ้ง ช๊อป ชิม ชิล ดนตรีเบาๆ
จูงมือกันมา ทุกเย็นวันศุกร์ เสาร์ อาทิ...
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองโกสิ
นารายณ์ หรือในอดีตสันนิษฐานว่า เป็น ศมฺพูกกฏฏนมฺ หรือ ศัมพูกปัฏฏนะ...
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ หมู่ที่ 8 ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์. 0-3230-1058 โทรสาร.0-3230-1058 ต่อ 11
Copyrights © 2016 www.nakhonchumlocal.go.th All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ jetthailand28@gmail.com)